This page in English

Spikning på Medicinska biblioteket

Spik till avhandling spikas fast mot trä

Fredag den 12 januari kl. 13.00 har vi en spikning på Medicinska biblioteket, Campus USÖ.

Karin Amcoff, insititutionen för medicinska vetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin.

Avhandlingens titel: "Serological and faccal biomarkers in inflammatory bowel disease".

Välkomna!