Spikning: Katarina Lindstedt, medicinsk vetenskap

Spik till avhandling spikas fast mot trä

Katarina Lindstedt spikar sin avhandling den 25 januari kl. 12.00 på Medicinska biblioteket, Campus USÖ.

Avhandlingens titel: "A life put on hold - inside and outside perspectives on illness, treatment and recovery in adolescents with restrictive eating disorders".

Välkomna!