This page in English

Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp

Bild på open Access logotyp

Avtalet med Elsevier sägs upp från och med 30 juni. Detta då förlaget inte tillgodoser de svenska lärosätenas krav på öppen tillgång.

För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026, och för att kunna genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, kräver svenska lärosäten genom Bibsamkonsortiet följande:

  • Omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • Läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter
  • En hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav och det pågående avtalet kommer inte att förnyas efter den 1 juli 2018.

Uppsägningen påverkar tillgången till innehåll på plattformen ScienceDirect. För databasen Scopus finns ett separat avtal som fortsatt gäller.

Tillgång till artiklar

Användare vid Örebro universitet kommer att ha fortsatt tillgång till artiklar publicerade mellan 1 januari 1995 och 30 juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.

Kopior av artiklar publicerade i förlagets tidskrifter efter 30 juni kan beställas genom universitetsbiblioteket via fjärrlån

Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns också på openaccess.blogg.kb.se

Publicering i förlagets tidskrifter

Uppsägningen påverkar inte möjligheten att publicera sig i förlagets tidskrifter.

Om Bibsamkonsortiet

Sedan 1996 tecknar KB, under namnet Bibsamkonsortiet, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts vägnar. 85 olika organisationer deltar i minst ett av de cirka 40 s.k. Bibsam-avtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket. Omsättningen är 353 miljoner SEK (2017) och de 10 största universiteten står för 73 % av omsättningen.

Kan Örebro universitet teckna egna avtal på tidskrifter från Elsevier?

De svenska universitetens och högskolornas rektorer har enhälligt rekommenderat Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet då man inte fått något erbjudande som lever upp till konsortiets krav. Det är därmed inte aktuellt att teckna något lokalt avtal med förlaget.

Undertecknat
Johan Schnürer, rektor Örebro universitet
Marie Danielsen, bibliotekschef Örebro universitetsbibliotek

För ytterligare information kontakta bibliotekschef Marie Danielsen, This is an email address, eller Enhetschef Camilla Göthberg, This is an email address