Universitetsbiblioteket uppmärksammar 2020 års Open Access Week den 19 - 25 oktober

Logotyp för Open Access.

Den 19-25 oktober är det Open Access Week, ett internationellt årligt återkommande evenemang som syftar till att belysa och sprida kunskap om vetenskaplig publicering och öppen tillgång. Årets tema är ”Open with Purpose: Taking action to build Structural Equity and Inclusion”.

Istället för att hålla seminarium och föreläsningar under årets Open Access Week lyfter vi istället de resurser som finns vid universitetsbiblioteket kring öppen tillgång till forskningsartiklar, -resultat och -data.

Visste du att en stor del av de artiklar som publiceras av Örebro universitets forskare är öppet tillgängliga? I årsredovisningen 2019 fann man att ca 40% av expertgranskade vetenskapliga artiklar från 2019 var öppet tillgängliga i någon form.

Information om universitetets avtal för öppen tillgång och annan relevant information hittar du på universitetsbibliotekets stödsidor för öppen tillgång. Information om forskningsdata hittar du här med datahanteringsplaner och vad det innebär med FAIR forskningsdata.

Universitetsbiblioteket vill även passa på att uppmärksamma tjänsten SCIFree som du hittar mer information om här. SciFree gör det enkelt för dig som forskare och doktorand vid Örebro universitet att söka fram vilka tidskrifter som det finns avtal för samt om dessa är rabatterade eller förbetalda.

Det europeiska projekt OpenAIRE som arbetar med att stödja öppen vetenskap kommer den 20 - 23 oktober hålla olika webbinarier kring årets Open Access Week tema kring open science policies, infrastruktur och vara ambassadör för öppen vetenskap.

Kontakta gärna universitetsbiblioteket om du vill att vi ska komma och prata om öppen tillgång till vetenskapliga artiklar och forskningsdata för din forskargrupp eller institution på This is an email address.