Universitetsbiblioteket uppmärksammar FNs globala mål

Foto på utställning i huvudbiblioteket med stora färgglada pappkuber och affischer som visar FNs 17 globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Nu kan du lära dig mer genom den utställning som finns på plats denna vecka på huvudbiblioteket.

Örebro universitet är en efterfrågad och engagerad samhällsaktör som tillsammans med andra driver på arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling.

Under denna vecka anordnas en utställning där du kan läsa mer om de 17 målen och lära dig hur du kan vara med och bidra. De globala målen för hållbar utveckling kommer på olika sätt att uppmärksammas under hela 2019.

Läs mer om FNs 17 globala mål på deras webbplats.

Text och foto: Sigrid Hallafors