Universitetsbibliotekets forskningsstöd har flyttat till oru.se

Närbild på händerna till två personer som håller i varsin penna över ett bord. På bordet ligger papper samt två datorer.

För att underlätta för våra forskare har Örebro universitet samlat det centrala stödet för forskning under en och samma ingång på webben. Detta innebär bland annat att det forskningsstöd som du tidigare har kunnat hitta här på universitetsbibliotekets webbplats numer nås via oru.se.

Databaslistan och de delar som gäller lån av vetenskapliga artiklar, tidskrifter och böcker finns kvar på universitetsbibliotekets webbplats.

Det som du finner på de nya centrala sidorna är information som gäller vetenskaplig publicering, publikationsdatabasen DiVA, öppen vetenskap (open access), datahantering och datahanteringsplaner, skrivstöd och referenshantering.