Ursäkta röran, vi möblerar om!

Foto på tre personer som flyttar på en av bokhyllorna vid avdelning "Q"

Nu sätter arbetet igång med att förbättra studiemiljön i huvudbiblioteket. Under 2018 kommer huvudbiblioteket att ändras om för en mer kreativ studiemiljö.

Hösten och våren har fyllts av planering och förberedelser, men idag är det dags för de första bokhyllorna att byta plats.

- Vi kommer att flytta om och skapa en mer logisk placering av alla böcker, säger Ulrika Johansson, bibliotekarie och med i projektgruppen som arbetar med den nya studiemiljön.

Arbetet som även innefattar nya studieplatser, ombyggnad av grupprum och en förvandling av U1191 till ett så kallat Active Learning Classroom, kommer att pågå under hela 2018.

Du kan läsa mer på oru.se/studiemiljo