Välkommen till Medicinska bibliotekets dämpade läsesal

Foto över den dämpade läsesalen tagen utifrån glasvägg. Lutandes mot en läsplats står enhetschef Gunilla Källman.

Gunilla Källman, enhetschef på Medicinska biblioteket.

Idag öppnar en ny läsesal där Medicinska bibliotekets besökare kan sitta och läsa i lugn och ro.

Under sommaren har delar av plan 2 på Medicinska biblioteket på Campus USÖ byggts om och gjort plats för 30 enskilda läsplatser.

- Vi vet att många studenter gärna sitter här på biblioteket när de ska plugga så vi hoppas att denna nya läsesal blir en uppskattad förbättring, säger Gunilla Källman, enhetschef på Medicinska biblioteket.

Alla besökare är välkomna att sitta i den dämpade läsesalen. Du kan ta med din dator men mobiler ska vara tysta. Det är okej med fika men ingen mat, precis som övriga biblioteket.