Vi stöttar dig med allt från att hitta lämpliga källor till att fixa strukturen på din text

Foto på en person som sitter vid ett bord med en bärbar dator.

Med ett besök i Studieverkstaden Lyktans drop-in via Zoom kan du få tips och verktyg som får dig att lyckas med dina studier.

- Ett besök i Studieverkstaden Lyktan är ett enkelt sätt att få hjälp när du exempelvis skriver uppsats, säger Åsa Arvidsson, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek.

Börja med att kika på universitetsbibliotekets webbplats där finns både ämnesguider där du får stöd i att hitta källor som är lämpliga inom ditt ämnesområde samt skrivguiden som kan hjälpa dig under hela skrivprocessen.

Om du har svårt att hitta svaren på dina frågor och funderingar är du välkommen till Studieverkstaden Lyktans drop-in på Zoom. I Zoom-rummet finns bibliotekarier och skrivhandledare, som du kanske känner igen från biblioteket, på plats flera dagar i veckan och ger dig individuell hjälp.

- Du kan sitta hemma eller varsomhelst, ensam eller tillsammans med din studiekamrat och få svar på dina frågor utan att behöva boka tid. Och du kan droppa in flera gånger om du behöver, säger Åsa Arvidsson.

Om du sen behöver längre och mer specifik hjälp kan du boka handledning med universitetsbibliotekets bibliotekarier och skrivhandledare.