Visste du att du kan få stöd i ditt akademiska skrivande?

Foto på händer som skriver på en bärbar dator. datorn står på ett bord tillsammans med fyra böcker.

Skriver du en kort inlämningsuppgift, arbetar med en komplettering av ett PM eller reviderar ett utkast till den avslutande uppsatsen? Kom ihåg att du kan få hjälp med ditt akademiska skrivande på universitetsbiblioteket.

Oavsett vilken typ av text du skriver och i vilken fas av skrivarbetet du befinner dig, kan du ha nytta av information om akademiskt skrivande och av återkoppling. Information i form av korta texter och videor har vi samlat i skrivguiden. Här kan du själv ta reda på mer om bland annat skrivprocessen och skrivstrategier, om struktur och språk i akademiska texter eller om referatteknik och källhänvisning enligt olika referenssystem.

Om du inte hittar den information du söker i skrivguiden eller inte förstår den helt, är du välkommen på drop-in, i biblioteket eller digitalt. Du får då en kvart tillsammans med handledaren, så det är viktigt att du är väl förberedd och i förväg väljer ut en eller två korta frågor.

Om du vill ställa fler frågor eller behöver stöd med en längre och mer komplex text, rekommenderar vi att du bokar skrivhandledning. Såväl skickliga skribenter som akademiska nybörjare kan lära sig mycket av att få se sin text med en annan persons blick. På Akademiskt skrivcentrum i universitetsbiblioteket arbetar erfarna skrivhandledare som hjälper dig att se vad som fungerar väl men också vad som behöver utvecklas och hur. Du får verktyg och strategier för att på egen hand fortsätta arbetet med din text.