Att förbereda elever för högre studier

Foto på två personer som sitter på en stenmur med huvudbibliotekets byggnad i bakgrunden.

Välkommen till en dag för dig som är gymnasielärare. Vi träffas på Örebro universitetsbibliotek (huvudbiblioteket) den 13 juni 2022 kl. 8.30–16.00.

Elever med en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ges möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Genom sin gymnasieexamen ska de då ha tillräckliga kunskaper för att anses vara väl förberedda för högskolestudier. Men vad innebär det att förbereda elever för högre studier? Här erbjuds du som är gymnasielärare en dag med föreläsningar och workshop som på olika sätt berör just denna fråga.

Dagen riktar sig främst mot lärare på de högskoleförberedande programmen, men handledare av till exempel gymnasiearbeten på yrkesprogrammen berörs också av dagens innehåll. Innehållet fokuserar på övergången mellan skolformerna under förmiddagen och på den vetenskapliga texttypen under eftermiddagen. Du kan anmäla dig till förmiddag, eftermiddag eller hel dag.

Vi hoppas att vi ses på Örebro universitetsbibliotek och kan dela erfarenheter och kompetenser för att göra övergången från att vara elev till att bli student lite smidigare.

Anmäl är nu stängd!

Dagen är kostnadsfri!

Dagen arrangeras av Örebro universitetsbibliotek i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum.

Tid Programpunkt Föreläsare Plats
kl. 8.00–8.30 Registrering   Entrén/Tidskriftshörnan
kl. 8.30–8.40 Alla hälsas välkomna! Maria Axinge
Anders Jansson
Tidskriftshörnan
kl. 8.40–9.10 Föreläsning:
Från elev till student
Maria Axinge
Sarah Lombrant
Tidskriftshörnan
kl. 9.15–9.45 Föreläsning:
Att förbereda genom Gymnasiearbetet
Anders Jansson Tidskriftshörnan
kl. 9.45–10.15 FIKA OCH MINGEL    
kl. 10.15–11.05 Workshop:
Olika examinationer som studenter kan möta
Sarah Lombrant U1191
kl. 11.05–11.15 PAUS
kl. 11.15–11.45 Föreläsning:
Att möta akademiska texter på engelska
Marinette Grimbeek Tidskriftshörnan
kl. 11.45–13.00 LUNCH
kl. 13.00–13.30 Föreläsning:
Den akademiska genren
Maria Axinge
Anders Jansson
Tidskriftshörnan
kl. 13.30–13.40 PAUS
kl. 13.40–14.30 Workshop:
Informationssökning
Åsa Arvidsson U1191
kl. 14.30–15.00 FIKA OCH MINGEL
kl. 15.00–15.50 Workshop:
Att läsa akademiska texter
Maria Axinge
Anders Jansson
U1191
kl. 15.50–16.00 Avslutning Maria Axinge
Anders Jansson
U1191

FRÅN ELEV TILL STUDENT

Vad händer egentligen där i glappet mellan att vara gymnasieelev och att bli student? Vad kan det vara som gör att en del nyblivna studenter inte riktigt hittar rätt så snabbt som de skulle behöva? Mia och Sarah, med erfarenhet från båda världar, berättar vad de ser i sin vardag som möjliga utmaningar för nya studenter.

Föreläsare

Maria Axinge, skrivhandledare
Sarah Lombrant, verksamhetsutvecklare

 

ATT FÖRBEREDA GENOM GYMNASIEARBETET

Sedan införande av GY11 har gymnasiearbetet fungerat som ett kvitto på elevers uppfyllelse av examensmålen för gymnasieskolans program. Anders och Mia föreläser i det här passet om Gymnasiearbetet och på vilket sätt de tänker att rapportformen kan förbereda för högre studier. Vilka fördelar finns det med gymnasiearbetet och på vilka sätt är det problematiskt?

Föreläsare

Maria Axinge, skrivhandledare
Anders Jansson, skrivhandledare

 

ATT MÖTA AKADEMISKA TEXTER PÅ ENGELSKA

Inte nog med att nyblivna studenter ska ta till sig nya begrepp och komplicerat material – det sker även ofta på engelska. Under denna föreläsning kommer Marinette visa på några av utmaningarna som det innebär för nya studenter att möta akademiska texter på ett andraspråk.

Föreläsare

Marinette Grimbeek, skrivhandledare

 

DEN AKADEMISKA GENREN

Vad innebär det egentligen att skriva texter inom den akademiska genren? I denna föreläsning kommer Anders fokusera på att definiera vilka texter som nya studenter förutsätts läsa, förstå, analysera och skriva. Föreläsningen inleds med en beskrivning av den akademiska textgenren och fortsätter i den akademiska dispositionen samt avslutas i en redogörelse för det akademiska språket. De erfarenheter som Anders har förvärvat som gymnasielärare och skrivhandledare på Örebro universitet är föreläsningens utgångspunkt.

Föreläsare

Anders Jansson, skrivhandledare

 

OLIKA FORMER AV EXAMINATIONER SOM STUDENTER KAN MÖTA

Sarah, verksamhetsutvecklare med fokus på digitala examinationer, berättar om olika examinationsformer som en student kan stöta på under sin studietid och på vilket sätt de kan vara problematiska för nya studenter. Du kommer också ges möjlighet att göra en testtentamen med exempelfrågor i det system som universitetet använder för sina digitala salstentamen.

Verktyg

Ta med dig din dator.

Leds av

Sarah Lombrant, verksamhetsutvecklare

 

INFORMATIONSSÖKNING

För att eleverna ska kunna skriva akademiska texter behöver de använda vetenskapliga källor. Ditt samarbete med din skolbibliotekarie är så klart viktigt i detta arbete, men kanske du vill utveckla din egen kompetens i ämnet? I denna workshop kommer Åsa att ge vägledning i hur du t.ex. kan använda forskning.se och Swepub med dina elever och hur olika ordkombinationer används i databaser som DiVA.

Verktyg

Ta med dig din dator.

Leds av

Åsa Arvidsson, kontaktbibliotekarie

 

ATT LÄSA AKADEMISKA TEXTER

För att eleverna ska kunna skriva texter inom den akademiska texttypen behöver de kunna läsa omfattande och komplexa vetenskapliga texter. De behöver också förstå att man läser texter på olika sätt beroende på läsningens syfte. I denna workshop kommer Anders och Mia att ge vägledning i hur du kan arbeta med dina elevers läs- och anteckningsstrukturer genom t.ex. THIEVES-modellen och Cornell-modellen.

Verktyg

Ta med dig din dator.

Leds av

Maria Axinge skrivhandledare
Anders Jansson, skrivhandledare

Vi bjuder på kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med fikabröd på eftermiddagen. Din lunch står du för själv. Du kan inta den på Kraka, en av universitets restauranger placerad i Långhuset. Det finns även tid att lämna campus över lunchen om så önskas. Har du en matlåda med dig kan uppvärmning självklart ordnas. Ta tillfället i akt att prata med föreläsare och andra deltagare, på så vis kan vi få ut än mer av föreläsningar och workshop.

Du kan även kontakta oss via våra personliga e-postadresser eller telefon:

Maria Axinge

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Maria Axinge

E-post:

Telefon: 019 301115

Rum: U1152

Maria Axinge

Anders Jansson

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Anders Jansson

E-post:

Telefon: 019 303977

Rum: U1154

Anders Jansson