This page in English

Registrera publicerad forskning i DiVA

Forskare som är anställda vid Örebro universitet ansvarar för att registrera det man publicerar i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) enligt rektorsbeslut (dnr CF 79-301/2006). En sökning i DiVA ska ge en heltäckande bild av den forskning som gjorts vid universitetet.

Efter registrering i DiVA sker export av information om publikationen till SwePub, som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. SwePub utvecklas i samarbete mellan Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket för att ligga till grund för nationell information om och analys av forskning. 

DiVA-support

Veronica Fors

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Veronica Fors

E-post:

Telefon: 019 302165

Rum: U2128

Veronica Fors

Agnes Holme

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Agnes Holme

E-post:

Telefon: 019 303770

Rum: U2130

Agnes Holme

Göran Ternebrandt

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Göran Ternebrandt

E-post:

Telefon: 019 302002

Rum: M116

Göran Ternebrandt