This page in English

Registrera publicerad forskning i DiVA

Forskare som är anställda vid Örebro universitet ansvarar för att registrera det man publicerar i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) enligt rektorsbeslut (dnr CF 79-301/2006). En sökning i DiVA ska ge en heltäckande bild av den forskning som gjorts vid universitetet.

Efter registrering i DiVA sker export av information om publikationen till SwePub, som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. SwePub utvecklas i samarbete mellan Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket för att ligga till grund för nationell information om och analys av forskning.