This page in English

Open access

Att publicera med open access (OA) innebär att du publicerar dina forskningsresultat (artikel, bok eller bokkapitel) med öppen tillgång, det vill säga att alla kan läsa och ladda ner informationen utan kostnad.

Eftersom stor del av forskningen bekostas av offentliga medel är det naturligt att forskningsresultaten blir fritt tillgängliga och att Sveriges regering, EU och de flesta finansiärer begär detta. På Örebro universitet rekommenderas att forskningsresultat tillgängliggörs via open access (RB 263/2012).

openaccess.se finns mer information om Kungliga bibliotekets arbete med öppen tillgång. Du kan även läsa mer på Vetenskapsrådets webbplats samt i Forskarens handbok för öppen forskning.

För mer information, kontakta:

Frans Lettenström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Frans Lettenström

E-post:

Telefon: 019 303424

Rum: U1136

Frans Lettenström