This page in English

Skriv på universitetet

Som student och forskare kan du få kvalificerad hjälp med texter som du skriver. Skrivhandledarna erbjuder stöd på svenska för studenter och på engelska för både studenter och forskare. Vi inriktar oss främst på struktur och språk i din text, men ger även råd om källhänvisningar och referatteknik.

I dina universitetsstudier får du utveckla det vi kallar akademiskt skrivande. Du får lära dig hur nya typer av texter struktureras och vilka språkliga krav som ställs på dem. Samtidigt får du öva dig i att väva in andras kunskap om ämnet i dina resonemang, att argumentera, diskutera och dra slutsatser samt att skriva korrekta källhänvisningar.

Akademiskt skrivande förutsätter med andra ord flera olika förmågor och färdigheter, och det tar tid att utveckla dem. På Akademiskt skrivcentrum i universitetsbiblioteket kan du ställa frågor om olika aspekter av ditt skrivande och få råd om bland annat

  • språkriktighet och stilnivå
  • struktur och flyt
  • referatteknik
  • källhänvisning
  • grafisk utformning


Hjälp till självhjälp

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Det innebär att vi gör dig uppmärksam på det som behöver utvecklas eller revideras i din text. Du får också verktyg för kunna arbeta vidare på egen hand. Hjälp-till-självhjälp-principen är förklaringen till att vi inte korrekturläser din text.

Närbild på händer som skriver på papper

1. Skrivguide

Börja med att besöka vår webbplats. Skrivguiden kan hjälpa dig under hela skrivprocessen.

Foto på fyra studenter som sitter med datorer vid ett vitt runt bord

2. Drop-in

I Studieverkstaden Lyktan kan du få svar på kortare frågor om ditt akademiska skrivande.

Foto på skrvhandledare som sitter med en student vid ett bord med uppslagna böcker

3. Boka handledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.