Akademiskt skrivcentrum

Undrar du vad akademiskt skrivande innebär? Har du frågor om språk och struktur i din text eller vill veta hur du ska hänvisa till källor?

På Akademiskt skrivcentrum i Huvudbiblioteket kan du som är student eller doktorand vid Örebro universitet få skrivhandledning. Vi hjälper dig exempelvis med

  • språk och stil
  • struktur
  • formalia
  • referatteknik

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Därför korrekturläser vi inte din text.