Akademiskt skrivcentrum

Akademiskt skrivcentrum (ASC) är en stödverksamhet vid Örebro universitetsbibliotek med uppgift att erbjuda stöd i akademiskt och vetenskapligt skrivande.

Du kan få hjälp med

  • språk och stilnivå
  • struktur och flyt
  • referatteknik
  • källhänvisning
  • grafisk utformning.

 

Stöd till studenter och doktorander

Som student eller doktorande vid Örebro universitet har du tillgång till olika former av stöd när du skriver akademiska och vetenskapliga texter i din utbildning.

Handledning och digitalt stöd

Stödet till dig som är student eller doktorand omfattar rådgivning i samband med drop-in och längre, enskild handledning eller grupphandledning som rör olika aspekter av akademiskt skrivande. Handledning bokar du på egen hand längre ned på sidan. På bibliotekets webb finns också olika former av digitalt stöd som du kan använda dig av i ditt skrivande.

Föreläsningar och workshoppar

Förutom handledning ger skrivhandledare ämnesintegrerade föreläsningar, workshoppar och seminarier, vilka anpassas till studenternas utbildningsnivå och skrivuppgift på kursen. Undervisningen bokas av ansvarig lärare.

Stöd till lärare

ASC erbjuder även fortbildning för dig som universitetslärare och olika former av stöd i ditt arbete med att öka kvalitén på studenters texter. Det kan exempelvis gälla tydligheten i en uppgiftsformulering, utformning av kvalitets- och bedömningskriterier eller progression i olika aspekter av akademiskt skrivande.

Stöd dina studenter i akademiskt skrivande