This page in English

Referenssystem och stilguider

I en akademisk text förväntas du relatera din kunskap till befintlig ämneskunskap. Så snart du återger andras tankar och forskningsresultat, måste du ange källan i direkt anslutning till referatet eller citatet. En sådan källuppgift är mycket kort och kallas källhänvisning. En mer utförlig information om källan ger du läsaren i en referenslista i slutet av din text.

Exakt hur källhänvisningar och referenslistor ska se ut beror på vilket referenssystem du ska använda. De vanligaste referenssystemen är APA, Harvard och Vancouver, som finns beskrivna i en mängd olika stilguider. Därför behöver du också välja en stilguide, så att din källhantering ska bli enhetlig och konsekvent.