This page in English

Undvik plagiering

Att plagiera innebär att presentera någon annans idé eller text som sin egen. Plagiering betraktas som fusk och kan leda till avstängning från studierna. Du kan bli anklagad för plagiering om du

  • refererar eller citerar utan att ange källa
  • utger dig för att referera, men behåller källans text i stort sett intakt
  • lämnar in någon annans text som din egen.

All plagiering är förstås inte medveten. Den kan bero på bristande kunskap om referatteknik och om vad som bedöms som plagiering. Därför är det viktigt att du lär dig använda källor i din text.

Tips för korrekt kunskapshantering

  • Använd egna ord (bortsett från facktermer och nyckelord) och egna meningar när du referar.
  • Ange källa vid alla refera och citat.
  • Tänk på att ange källa även vid tabeller och figurer som du lånat hos andra.
  • Markera korta citat med citattecken och långa som blockcitat.
  • Spara utskrifter av elektroniska källor.
  • Ta hjälp av ett referenshanteringsprogram.

Lärobjekt

Plagiathandboken (URKUND)
Refero - Antiplagieringsguide (Lnu)
Stop plagiarism

Filmer

Akademisk hederlighet (GUb, 3 min.)
Att referera och citera - för att undvika plagiering (GUb, 6 min.)

Litteraturtips

Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande. Lund: Studentlitteratur. 

Bild på kursböcker

URKUND

Örebro universitet använder plagiatupptäckarsystemet URKUND för att förebygga plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, pm och hemtentamina. URKUND jämför inskickade studenttexter med internetkällor, vissa slutna databaser, tidigare inskickade studentarbeten och förlagsmaterial. Syftet är att hitta eventuella likheter och förse läraren med ett underlag för bedömning.

Du får veta mer om hur du ska använda URKUND på din kurs.

Fusk och disciplinärenden