This page in English

Kontakta våra skrivhandledare

Vi arbetar som skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum i Universitetsbiblioteket. Välkommen att ringa eller skriva till oss.

Vi nås säkrast på This is an email address.

Skrivhandledare svenska

Dana Nilsson

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Dana Nilsson

E-post:

Telefon: 019 301216

Rum: U1148

Dana Nilsson

Danas ämnes- och programansvar:

Arbetsterapi, Byggteknik, Civilingenjörsprogrammet, Datateknik, Handikappvetenskap, Maskinteknik, Måltidsekologprogrammet, Måltidskunskap och värdskap, Nationalekonomi, Pedagogik, Socialt arbete, Specialpedagogik

Skrivhandledare svenska

Jasmina Hadziefendic

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Jasmina Hadziefendic

E-post:

Telefon: 019 303977

Rum: U1154

Jasmina Hadziefendic

Jasminas ämnes- och programansvar:

Audionomprogrammet, Civilekonomprogrammet, Företagsekonomi, Genusvetenskap, Historia, Idrott och hälsa, Juristprogrammet, Kriminologi, Kulturgeografi, Litteraturvetenskap, MKV, Musikalisk gestaltning, Musikpedagogik, Rättsvetenskap, Samhällskunskap, Sociologi, Statistik, Statskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk

Skrivhandledare engelska

Marie Tapper

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marie Tapper

E-post:

Telefon: 019 303665

Rum: U1150

Marie Tapper

Maries ämnes- och programansvar:

Biologi, Biovetenskapliga programmet, BMLV, Engelska, Folkhälsovetenskap, Informatik, Kemi, Läkarprogrammet, Matematik, Medicin, Miljövetenskap, Naturvetenskaplig omvärldsorientering, Omvårdnadsvetenskap, Psykologi, Retorik