Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Kontakta våra skrivhandledare

Vi arbetar som skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum i Universitetsbiblioteket. Välkommen att ringa eller skriva till oss.

Skrivhandledare svenska

Dana Nilsson

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Dana Nilsson

E-post:

Telefon: 019 301216

Rum: U1148

Dana Nilsson

Danas ämnes- och programansvar:

Arbetsterapi, Byggteknik, Civilingenjörsprogrammet, Datateknik, Handikappvetenskap, Maskinteknik, Måltidsekologprogrammet, Måltidskunskap och värdskap, Nationalekonomi, Pedagogik, Socialt arbete, Specialpedagogik

Skrivhandledare svenska

Jasmina Hadziefendic

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Jasmina Hadziefendic

E-post:

Telefon: 019 303977

Rum: U1154

Jasmina Hadziefendic

Jasminas ämnes- och programansvar:

Audionomprogrammet, Civilekonomprogrammet, Företagsekonomi, Genusvetenskap, Historia, Idrott och hälsa, Juristprogrammet, Kriminologi, Kulturgeografi, Litteraturvetenskap, MKV, Musikalisk gestaltning, Musikpedagogik, Rättsvetenskap, Samhällskunskap, Sociologi, Statistik, Statskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk

Skrivhandledare engelska

Marie Tapper

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marie Tapper

E-post:

Telefon: 019 303665

Rum: U1150

Marie Tapper

Maries ämnes- och programansvar:

Biologi, Biovetenskapliga programmet, BMLV, Engelska, Folkhälsovetenskap, Informatik, Kemi, Läkarprogrammet, Matematik, Medicin, Miljövetenskap, Naturvetenskaplig omvärldsorientering, Omvårdnadsvetenskap, Psykologi, Retorik