Lästips

Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Diss. Acta Wexionensia, Humaniora 115/2007. Växjö: Växjö University Press.

Blűckert, A. (2010). Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenternas språkliga inskolning. Diss. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 79. Uppsala universitet.

Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Diss. Stockholm Studies in Scandinvian Philology, 37. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Forsberg, C. (2014). Lär dina studenter att skriva. Lund: Studentlitteratur.

Lindgren, M. (red.). Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet, Humaniora 15/2005.

Malmbjer, A. (red.) (2017). Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Södertörn studies in Higher Education 7. Huddinge: Södertörns högskola.

Williams, K. & Carroll, J. (2009). Referencing & understanding plagiarism. Palgrave. Macmillan.