Drop-in på Akademiskt skrivcentrum

Två studenter sitter vid ett bord tilsammans med en skrivhandledare

På drop-in får du svar på kortare frågor om din text och ditt skrivande utan att behöva boka tid.

Du som skriver en akademisk eller vetenskaplig text på svenska är välkommen att under terminstid besöka oss i rum 4 (U1120) i Studieverkstaden Lyktan i huvudbiblioteket. Där kan du ställa kortare frågor om struktur, flyt, språkriktighet, stil, källhänvisningar eller annan formalia i din text, och samtidigt få hjälp av flera andra stödfunktioner.

Kom väl förberedd

Tiden du får med en skrivhandledare på drop-in är ca 15 minuter. Den måste därför utnyttjas effektivt. Välj en specifik utmaning som du behöver hjälp med för att komma vidare med ditt skrivande, och formulera en konkret fråga utifrån den. Ta med dig din text på papper eller se till att du har den lättåtkomlig på datorn.

Välkommen!

Du är också välkommen att ringa eller skriva till oss.