Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

Undvik plagiering

Att plagiera innebär att presentera någon annans idé eller text som sin egen. Plagiering betraktas som fusk och kan leda till avstängning från studierna. Du kan bli anklagad för plagiering om du

  • citerar en källa utan att ange varifrån citatet kommer
  • sammanfattar innehållet i en text med egna ord och meningar utan att ange källa
  • utger dig för att referera, men behåller källans text i stort sett intakt
  • översätter ordagrant från ett annat språk utan att markera översättningen som citat.

All plagiering är förstås inte medveten. Den kan bero på bristande kunskap om referatteknik och om vad som bedöms som plagiat. Därför är det viktigt att du lär dig använda källor i din text.

Tips för att undvika plagiering

  • Använd egna ord (borsett från facktermer och centrala ämnesord) och egna meningar när du referarar.
  • Ange källa vid alla citat och referat.
  • Tänk på att ange källa även vid tabeller och figurer som du lånat hos andra.
  • Markera korta citat med citattecken och långa som blockcitat.
  • Spara utskrifter av elektroniska källor.
  • Ta hjälp av ett referenshanteringsprogram.

Lärobjekt

Plagiathandboken (URKUND)
Refero - Antiplagieringsguide (Lnu)
Stop plagiarism

Filmer

Akademisk hederlighet (GUb, 3 min.)
Referera och citera (GUb, 6 min.)

Litteraturtips

Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande. Lund: Studentlitteratur.

URKUND

Örebro universitet använder plagiatupptäckarsystemet URKUND för att förebygga plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, pm och hemtentamina. URKUND jämför inskickade studenttexter med internetkällor, vissa slutna databaser, tidigare inskickade studentarbeten och förlagsmaterial. Syftet är att hitta eventuella likheter och förse läraren med ett underlag för bedömning.

Du får veta mer om hur du ska använda URKUND på din kurs.

Fusk och disciplinärenden