Skriv- och språkhandböcker

Det finns olika sätt att utvecklas som akademisk skribent. Till de mest effektiva hör att ta efter skickliga skribenter och att få och ge respons. Utöver det kan du ha nytta av praktiska råd i olika skriv- och språkhandböcker.

En skrivhandbok kan beskrivas som en guide till akademiskt skrivande. I en sådan bok hittar du information om hur och utifrån vilka kriterier du skriver akademisk text. Du får bland annat veta vad som utmärker den vetenskapliga stilen, varför och hur du bör hänvisa till källor och hur du skapar en tydlig struktur i din text. En del skrivhandböcker vänder sig till nya studenter, andra till uppsatsförfattare och åter andra till studenter inom ett visst ämne eller program.

Till språkhandböcker hör skrivregler, ordlistor och olika typer av ordböcker.