This page in English

Referenssystem och stilguider

I en akademisk text förväntas du relatera dina tankar till tidigare forskning och andra för ditt ämne relevanta texter. När du återger fakta och forskningsresultat ska du alltid ange källa i direkt anslutning till referatet, citatet eller källans namn i löpande text.

En sådan källuppgift är mycket kort och kallas källhänvisning. En mer utförlig information om alla dina källor får läsaren i en referenslista i slutet av din text.

Exakt hur källhänvisningar och referenslistor ska se ut beror på valt referenssystem. Det finns parentessystem som APA och Harvard, notsystem som Oxford och siffersystem som Vancouver eller IEEE. Ta därför alltid reda på vad som gäller inom ditt ämne.

De olika referenssystemen har beskrivits av organisationer och akademiska ämnen i en mängd stilguider. Dessa anger hur källhänvisningar och referenser ska skrivas. Fråga din lärare vilken stilguide du ska använda, så att din källhantering blir enhetlig och konsekvent.