This page in English

Bokad handledning

Att lära sig skriva akademiskt tar tid och kräver övning. Du kan utveckla ditt skrivande med hjälp av lärar- och kamratrespons eller goda förebilder i form av ämnets vetenskapliga litteratur. Du kan också boka tid med en skrivhandledare, för att få konkreta råd om hur du kan jobba vidare med struktur och språk i din text.

Student eller doktorand?

På Akademiskt skrivcentrum kan du få hjälp med texter som du skriver i din utbildning, oavsett om det rör sig om en kort inlämningsuppgift, en uppsats eller en avhandling. Vi erbjuder både enskild handledning och grupphandledning.

Vad vi gör och inte gör

Skrivhandledning fungerar som ett komplement till det stöd du får av din lärare eller handledare. Vi inriktar oss på struktur, stilnivå och språkriktighet i din text, men ger även råd om referatteknik, källhänvisningar och layout. Däremot ger vi inte återkoppling på vare sig ämnesinnehåll, teori- eller metodval. Vi läser inte heller korrektur.

Hos oss får du hjälp till självhjälp. Det betyder att vi gemensamt går igenom en del av din text, för att se vad som fungerar bra och vad du kan utveckla. Förutom konkreta förslag på ändringar får du verktyg för att utveckla ditt språk och skrivande.

Om du har kortare frågor eller behöver snabb hjälp, är du i stället välkommen på drop-in. Detta gäller inte hjälp av texter på engelska som vi för närvarande enbart kan handleda vid bokad handledning.