Handledning för studenter med funktionsnedsättning

Alla studenter är välkomna till Akademiskt skrivcentrum. Du som har läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning kan få anpassat skrivstöd.

Berätta gärna för oss om din funktionsvariation i förväg eller i samband med ditt besök. Det hjälper oss att utforma handledningen på bästa möjliga sätt.

Om du vill ställa frågor om din text utan att behöva boka tid, är du välkommen på drop-in till Studieverkstaden Lyktan på plan 1 i huvudbiblioteket. Vi har samma öppettider i Lyktan som Funka-handläggarna.

Kontakta Funka

För frågor om särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning kontakta Funka.

Telefon: 019-30 11 94 eller 019-30 13 48
E-post: This is an email address