Stöd dina studenters skrivande

Akademiskt skrivande är en central del av universitetsstudier. Det är också en grundförutsättning för studenters lärande.

Ett av målen med universitetsstudier är att studenter skriftligt ska kunna redogöra för och diskutera sitt ämne i dialog med olika grupper, ett annat att de ska utvecklas mot större självständighet och vetenskaplighet. Det är en lång process som både avspeglas i och understöds av studenters skrivande.

Forskning om akademiskt skrivande lyfter fram skrivträning, återkoppling och studentaktiv undervisning som särskilt betydelsefulla för studenters skrivutveckling. Att tidigt i utbildningen introducera korta skrivuppgifter avdramatiserar skrivandet och ger skrivvana. Samtidigt ökar din möjlighet att upptäcka dem som behöver extra stöd. Konkret, formativ återkoppling på struktur och språk bidrar i sin tur till att synliggöra textnormerna. Om studenterna dessutom får möjlighet att diskutera dessa normer, får de en ökad förståelse av olika aspekter av akademiskt skrivande.

Samarbeta med Akademiskt skrivcentrum

Vi på Akademiskt skrivcentrum hjälper dig på olika sätt att stödja dina studenter i deras akademiska skrivande. Rekommendera gärna ett besök på vår drop-in eller be studenten boka handledning. Du är också välkommen att boka en föreläsning eller workshop kopplad till akademiskt skrivande i kursen och att länka till vår skrivguide i din undervisning, återkoppling eller information på Blackboard.

Behöver du se över progressionen i akademiskt skrivande i en kurs eller en hel utbildning? Vill du veta mer om hur du och dina kollegor kan utveckla er återkoppling även på strukturella och språkliga aspekter i studenternas texter? Tveka inte att kontakta oss.