Lästips

På den här sidan hittar du ett urval av böcker och artiklar om akademiskt skrivande. Här finns både forskning om studenters skrivande och litteratur med handfasta råd om hur du kan lära dina studenter att skriva akademisk text.

Böcker om att lära ut akademiskt skrivande

Forsberg, C. (2014). Lär dina studenter att skriva. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, C. (red.). Skrivhandboken – en praktisk, pragmatisk handbok för lärare på högskolor och universitet. Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press.

Hoel, T. Løkensgard (2010). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Lund: Studentlitteratur.

Pelger, S. (2012). Retorik för naturvetare. Skrivande som fördjupar lärandet. Lund: Studentlitteratur.

Forskning om akademiskt skrivande

Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Diss. Acta Wexionensia, Humaniora 115/2007. Växjö: Växjö University Press.

Berends, G. (2013). Skrivsamarbete i högre utbildning. Tre studenters skribentprofiler i kollaborativa skrivargrupper. Diss. Stockholm: Inst. för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Blűckert, A. (2010). Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenternas språkliga inskolning. Diss. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 79. Uppsala universitet.

Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Diss. Stockholm Studies in Scandinavian Philology, 37. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Lindgren, M. (red.). Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet, Humaniora 15/2005.

Malmbjer, A. (red.) (2017). Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Södertörn studies in Higher Education 7. Huddinge: Södertörns högskola.

Strand, H. (2013). Vetenskaplighet och anställningsbarhet. Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras. Sakprosa, 5(2), art. 3.