Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

Undervisning i akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande är en viktig del av universitetsstudier. Det är också en grundförutsättning för studenters lärande.

Genom att läsa och skriva texter får studenter ökad förståelse av ämnets vetenskapliga diskurs och texternas uppbyggnad. De utvecklar även sin kunskapshantering, sitt kritiskt-analytiska tänkande och sin förmåga att uttrycka sig i skrift på universitetsnivå.

Forskning om akademiskt skrivande lyfter fram återkoppling och studentaktiv undervisning som särskilt betydelsefulla för studenters skrivutveckling. Även skrivträning tillmäts stor vikt. Att tidigt i utbildningen introducera korta skrivuppgifter avdramatiserar nämligen skrivandet och ger skrivvana. Samtidigt ökar din möjlighet att tidigt upptäcka studenter som behöver extra stöd i sitt skrivande.

Samarbeta med Akademiskt skrivcentrum

Vi på Akademiskt skrivcentrum kan hjälpa dig att stödja dina studenter i deras akademiska skrivande på olika sätt. Hos oss erbjuds studenterna rådgivning och handledning. Du som lärare är dessutom välkommen att boka undervisning om olika aspekter av akademiskt skrivande åt dina studenter och länka till vår skrivguide.

Välkommen att kontakta oss!