Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

Lästips

Ask, S. (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Diss. Acta Wexionensia, Humaniora 115/2007. Växjö: Växjö University Press.

Blűckert, A. (2010). Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenternas språkliga inskolning. Diss. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 79. Uppsala universitet.

Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Diss. Stockholm Studies in Scandinvian Philology, 37. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Forsberg, C. (2014). Lär dina studenter att skriva. Lund: Studentlitteratur.

Lindgren, M. (red.). Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet, Humaniora 15/2005.

Malmbjer, A. (red.) (2017). Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Södertörn studies in Higher Education 7. Huddinge: Södertörns högskola.

Williams, K. & Carroll, J. (2009). Referencing & understanding plagiarism. Palgrave. Macmillan.