Byggdok

Referenser från åren 1950-2006 inom bygg, miljö och fastighet.

Referenser till tidskrifter, böcker, konferenser, forskningsrapporter (inkl. samtliga rapporter från f.d. Byggforskningsrådet), doktorsavhandlingar, examensarbeten, statliga publikationer, lagar och regler, standarder och liknande.

Innehåller dessutom listor på vilka svenska tidskrifter som indexerats i Byggtorget - Byggdok och andra källor och utgivare, vars publikationer finns att söka fram.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Ingenjörsvetenskap
Till databasen Till databaslistan