FIND-eR

Bibliotekskatalog från Europeiska Kommissionens bibliotek i Bryssel. Innehåller referenser till litteratur utgiven av EU:s institutioner. Innehåller även litteratur om EU.

Resursen är fritt tillgänglig, men för delar av materialet kan tillgången vara begränsad. I sådant fall kan du göra en fjärrlånebeställning av materialet.

Ämnesområde: EU-information
Till databasen Till databaslistan