This page in English

Joanna Briggs Institute EBP Database

Innehåller evidensbaserade resurser för kliniskt beslutsfattande inom hälso- och sjukvård, bland annat systematiska översikter, best practices och sammanfattningar.

Innehållet är indelat i sju övergripande kategorier:

Evidence Based Recommended Practices, Evidence Summaries, Best Practice Information Sheets, Systematic Reviews, Consumer Information Sheets, Systematic Review Protocols, and Technical Reports.

Möjlighet finns att skapa ett personligt konto på JBI. Det ger tillgång till JBI Tools funktioner inom Point of Care, Appraisal & Implementation, Quality Improvement och Research.

Ett antal introduktions- och instruktionsfilmer finns tillgängliga.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan