Karnov (JUNO)

Karnov (numera JUNO) innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter.

Avtalet omfattar författningar, Karnov lagkommentarer, praxis, förarbeten, Karnov nyheter, EU-rätt, EU-initiativ, myndighetsförfattningar, myndighetspublikationer, engelska översättningar och SFS-bevakningstjänst.

Därtill ingår Lexino Aktiebolagslagen (fördjupade lagkommentarer) samt tidskrifterna Svensk Juristtidning, Skattenytt, Ny Juridik, Juridisk publikation och Upphandlingsrättslig tidskrift.

Från och med juni 2019 försvinner Tings- och Förvaltningsrättsdomar från Karnov.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Juridik: Sverige
Till databasen Till databaslistan