Materials Science & Engineering Database

Ett flertal databaser inom materialteknik, bland annat från METADEX. Databaserna innehåller både referenser och fulltext.

I databasen ingår följande deldatabaser:

  • Aluminium Industry Abstracts
  • Ceramic Abstracts
  • Copper Technical Reference Library
  • Corrosion Abstracts
  • Engineering Materials Abstracts (Polymers, Composites, Ceramics)
  • METADEX

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Ingenjörsvetenskap
Till databasen Till databaslistan