This page in English

Sök i våra databaser utanför campus

Studerande/doktorand/lärare/forskare/anställd vid Örebro universitet

Utanför campusområdet når du våra databaser via databaslistan. Logga in med ORU-kontot.

Vissa databaser är inte tillgängliga utanför Campus. Det kan vara både avtal och begränsningar hos leverantörer eller tekniska komplikationer som styr.

Örebro läns landstings databaser når du bara via Medicinska bibliotekets datorer om du inte är anställd av landstinget.

Landstingsanställd

Landstingets databaser och tidskrifter kan du söka i hemifrån. Du skaffar en egen inloggning via Medicinska biblioteket.

Örebro universitets databaser och tidskrifter når du bara via Medicinska bibliotekets datorer om du inte även är anställd av universitetet.

Allmänhet

Som allmänhet eller student vid annat lärosäte än Örebro universitet når du bara universitetets databaser från datorerna som finns på biblioteken.