TED (Tenders Electronic Daily)

Webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU publiceras.

Du kan söka och sortera meddelandena efter bland annat land, region och bransch.

Information om varje upphandling offentliggörs på de 24 officiella EU-språken. EU-institutionernas upphandlingar publiceras i sin helhet på alla språken.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: EU-information
Till databasen Till databaslistan