This page in English

Tillfälligt fria resurser

För att underlätta övergången till distansundervisning erbjuder nu flera förlag tillfälligt fri eller utökad tillgång till utvalda digitala resurser. Hur länge resurserna är fritt tillgängliga varierar.

En del av resurserna är fritt tillgängliga för alla, medan vissa endast är tillgängliga för lärare och studenter vid Örebro universitet.

En separat sida finns också för resurser med ämnesinriktning på SARS-CoV-2 och COVID-19.

Tillfälligt fria eller utökade resurser

Bloomsbury
Till 31 maj erbjuds tillgång till ett e-bokspaket och flera ämnessamlingar. Tillgänglig för lärare/student via inloggning

Cambridge
Tillgång till ca 700 textbooks samt Cambridge Histories, Cambridge Companions och Cambridge Elements till 31 maj. Tillgänglig för lärare/student via inloggning.

De Gruyter eBooks

Tillgång till ca 90 000 e-böcker till 30 juni. Tillgänglig för lärare/student via inloggning.

Elsevier Textbooks
Cirka 250 textbooks i olika ämnen är fritt tillgängliga till 25 maj (se titellista) E-böckerna är tillgängliga för lärare och studenter via inloggning.

EBSCOhost Harvard Business Publishing Collection
E-böckerna är fritt tillgänglig för lärare och studenter fram till 30 maj.

IEEE
Tillgång till ca 400 e-learning-kurser. Kurserna är tillgängliga för lärare och studenter via inloggning fram till 30 juni 2020.

JoVe Science Education
Fri tillgång till Science Education Library till 15 juni. Resursen är ett videobibliotek med inriktning på lärande om grundläggande vetenskapliga begrepp och koncept inom flera olika ämnen. Tillgänglig via inloggning för lärare/student.

JSTOR
Fram till 31 december har biblioteket utökad tillgång till flera extra samlingar. Det gäller ett stort antal tidskriftsarkiv. Fram till 30 juni ges också tillgång till ca 30 000 e-böcker. Dessa resurser är tillgängliga via inloggning för lärare/student.

MIT Press Direct
Förlaget ger fri tillgång till e-böcker inom en mängd olika ämnesområden. Studenter och lärare har tillgång via inloggning till och med 30 juni.

Project MUSE
Ett stort antal förlag erbjuder fri tillgång till e-böcker och tidskrifter på plattformen. Studenter och lärare rekommenderas att använda länken ovan. Det fria materialet går dock även att nå för allmänheten via denna länk.

SAGE Knowledge Books
E-böcker med huvudsaklig inriktning mot samhällsvetenskap. Tillgänglig via inloggning för lärare/student till 25 juni.

SAGE Knowledge Reference
Referensverk i ett flertal olika ämnen. Tillgänglig via inloggning för lärare/student till 25 juni.

SAGE Knowledge Video Collection
Videor med samhällsvetenskaplig inriktning för utbildning och forskning. Tillgänglig via inloggning för lärare/student till 25 juni.

SAGE Research Methods Videos
Bibliotekets befintliga utbud på SAGE Research Methods är tillfälligt utökat med videoinnehåll fram till 25 juni.

Svenska Dagstidningar
Digitaliserade svenska dagstidningar, söktjänst från Kungliga biblioteket. Dagstidningarna finns tillgängliga från år 1645 och läggs in med 3-4 månaders fördröjning. Till 31 maj är Svenska Dagstidningar öppen för alla att läsa alla fulltexter, därefter kan material från 1903 och framåt endast läsas genombokning av rum på Huvudbiblioteket. Mer info här.

Stödresurser för lärare vid övergång till distansundervisning

epigeum
epigeum, ett dotterbolag till Oxford University Press, erbjuder till 31 maj fri tillgång till kurserna Teaching Online och Blended Learning. Registrering krävs.

Gale
Gale erbjuder fri tillgång till ett antal böcker med fokus på övergång till distansundervisning.

Tyck till!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på dessa resurser. Kontakta oss på This is an email address!