This page in English

Ebook Central

Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. Böckerna kommer från olika förlag och täcker in ett stort antal ämnesområden.

De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Läs online eller ladda ner

Böckerna kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ner till din enhet.

Personligt konto

Du behöver skapa ett personligt konto på Ebook Central för att kunna ladda ner böcker, skriva ut eller kopiera, göra noteringar, textmarkeringar eller sätta bokmärken. Klicka på Logga in > Använd Ebook Central för att skapa ett personligt konto.

Vill du bara läsa online krävs inget personligt konto.

Nedladdning

Böcker som laddas ner i sin helhet kan användas i 7, 14 eller 21 dagar. Nedladdade kapitel kan användas utan någon tidsbegränsning, men antalet kapitel som kan laddas ner för varje bok är begränsat. Gränsen för antal nedladdade kapitel nollställs dock efter 24 timmar. 

För att komma igång med att ladda ner böcker från Ebook Central rekommenderar vi att du följer de här stegen:

  1. Skapa ett Adobe-konto
  2. Ladda ner Adobe Digital Editions. Programmet finns tillgängligt för datorer och på AppStore och Google Play.
  3. Auktorisera programmet med det Adobe-konto du skapade i steg 1 ovan. Detta är en förutsättning för att bibliotekets e-böcker ska kunna öppnas av programmet.
  4. Logga sedan in med ditt personliga Ebook Central-konto på Ebook Centrals plattform. (Använder du en Apple-enhet rekommenderas Safari som webbläsare)
  5. Sök fram titeln och klicka på Nedladdning.
  6. Välj den enhet du använder (dator, iOS eller Android) och följ instruktionerna. Öppna filen med Adobe Digital Editions.

Det går inte att låna om e-böcker. Om du behöver ha boken längre tid kan du ta bort boken från din enhet och sedan ladda ner den igen när lånetiden gått ut.

Observera att textmarkeringar eller noteringar i en nedladdad bok försvinner när lånetiden går ut. På grund av förlagsrestriktioner kan vissa böcker inte vara möjliga att ladda ner.

Utskrifter och kopiering

Villkoren varierar mellan olika förlag. Generellt gäller att 40% av en bok kan skrivas ut, medan 20% kan kopieras.  Hur många sidor som kan skrivas ut eller kopieras framgår på respektive bok. Vid läsning online nollställs begränsningen efter 24 timmar.

Mer information

Vanliga frågor

Ebook Central Training Videos

Frågor om användning, innehåll eller avtal

Claes Karlsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Claes Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303756

Rum: U2124

Claes Karlsson