This page in English

Leisure Tourism eBooks

Leisure Tourism täcker in området turism och rekreation. Här finns, utöver referenser till en mängd tidskriftsartiklar, även e-böcker. Omkring hundra böcker finns i fulltext.

Nedladdning och utskrifter

E-böckerna i Leisure tourism finns i PDF-format. Du kan ladda ner hela boken alternativt enskilda kapitel. Det är tillåtet att skriva ut boken för enskilt bruk.

Hjälp

Mer hjälp finns i Leisure Tourisms hjälptexter.

Avtalsfrågor

Claes Karlsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Claes Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303756

Rum: U2124

Claes Karlsson