This page in English

SAGE Research Methods

SAGE Research Methods innehåller ett stort antal böcker och artiklar om vetenskapliga metoder. Allt material är utgivet av förlaget SAGE, som specialiserat sig på litteratur om forskningsmetodik.

Sök efter en forskningsmetod och få fram alla de e-böcker (ofta ordböcker och uppslagsverk), men även artiklar, där metoden tas upp. Det finns även möjlighet att använda en "Methods Map". Då visas sökordet/metoden i relation till andra begrepp.

Nedladdning

Texterna presenteras i fulltext. Enskilda kapitel kan laddas ner som PDF:er eller skrivas ut.

Hjälp

Mer hjälp finns i databasens egna hjälpsidor.

Frågor om innehåll, användning eller avtal

Claes Karlsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Claes Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303756

Rum: U2124

Claes Karlsson