Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

Summon - samsökning

Söktjänsten Summon innehåller det mesta av bibliotekets samlingar. Här finns bland annat bibliotekets böcker, e-böcker, databaser, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv.

Summon är en bra utgångspunkt om man inte vet vilken databas eller katalog man ska söka i eller när man letar efter tvärvetenskaplig information. Den ersätter inte ämnesdatabaserna men man kan använda den för att orientera sig bland alla de informationskällor som biblioteket erbjuder.

Vid mer specialiserade sökningar, till exempel för litteraturöversikter, bör man i första hand söka i de ämnesindelade databaserna. I ämnesguiderna hittar du tips om användbara databaser för ditt ämne.

Alla bibliotekets söktjänster är för närvarande inte sökbara i Summon. Det gäller främst svenska databaser som till exempel Byggdok, InfoTorg/Rättsbanken och Statistikdatabasen.

Lista på databaser som ingår i Summon 2014-10-14.

Klicka här för att söka i Summon