Lär där du är

Bildkollage med ett svartvitt foton i bakgrunden och en röd triangel med texten "Lär där du är"

"Lär när du är här" och "Lär där du är" är programserierna med korta evenemang som blandar föreläsningar, workshops och prova-på-tillfällen riktat till dig som student.

Lär när du är här håller till i tidningshörnan i huvudbiblioteket under lunchtid medan Lär där du är är programseriens digitala motsvarighet som du hittar på Zoom. Programserierna ger dig verktyg som kan underlätta dina studier.

Höstens program

16 september kl. 12.15–12.45 i Zoom
E-böcker: Ladda ner och använd
Alla e-böcker biblioteket har kan läsas direkt via din skärm och du når dem genom att söka på bibliotekets webbplats. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner. Det här tillfället visar vi hur det går till och vad som gäller för just din e-bok.

20 september kl. 12.15–12.45 i Zoom
Studieteknik
Få tips på hur du kan använda din tid så effektivt som möjligt. Hur lägger du smartast upp en studieplan? Vilka olika studietekniker kan du använda dig av? Hur tar du tillvara på den schemalagda undervisningen på bästa sätt? På detta pass får du förutsättningarna för att komma igång med dina studier på ett bra sätt.

22 september kl. 12.15–12.45 i Zoom
Hitta och ladda ner vetenskapliga artiklar
Du kommer att läsa en hel del vetenskapliga artiklar under din studietid. Vissa ingår i din obligatoriska kurslitteratur och andra ska du själv söka fram. Vad är en vetenskaplig artikel och hur hittar du sådana? Vi kommer att prata om olika sätt att hitta vetenskapliga artiklar- med betoning på ämnesdatabaser - och hur du söker i dem.

23 september kl. 12.15–12.45 i Zoom
Stöd i akademiskt skrivande under din studietid
På universitetsbiblioteket finns Akademiskt skrivcentrum som erbjuder stöd i akademiskt skrivande till alla studenter vid Örebro universitet. Under det här tillfället berättar vi mer om vilken hjälp som finns att få och hur du kommer i kontakt med Akademiskt skrivcentrum.

29 september kl. 12.15–12.45 i Zoom
Undvik fusk och plagiering
Vad innebär det att plagiera och hur ska du arbeta för att undvika fusk? Här får du tips och råd att använda dig av när du skriver dina examinationer.

6 oktober kl. 12.15–12.45 i Zoom
Smarta och tidssparande lösningar med Zotero
Under detta tillfälle kommer du att få lära dig mer om referenshanteringsprogrammet Zotero. I Zotero kan du samla alla dina källor som du använder i din uppsats. Programmet kan sedan hjälpa dig att automatiskt skapa din referenslista. Du kommer att få lära dig hur referenser importeras in i Zotero från en databas, hur programmet används i Word, Google Docs och Libre Office.

13 oktober kl. 12.15–12.45 i Zoom
Undvik fusk och plagiering
Vad innebär det att plagiera och hur ska du arbeta för att undvika fusk? Här får du tips och råd att använda dig av när du skriver dina examinationer.

20 oktober kl. 12.15–12.45 i Zoom
Smarta och tidssparande lösningar med Zotero
Under detta tillfälle kommer du att få lära dig mer om referenshanteringsprogrammet Zotero. I Zotero kan du samla alla dina källor som du använder i din uppsats. Programmet kan sedan hjälpa dig att automatiskt skapa din referenslista. Du kommer att få lära dig hur referenser importeras in i Zotero från en databas, hur programmet används i Word, Google Docs och Libre Office.

27 oktober kl. 12.15–12.45 i Zoom
Så hittar du fritt tillgänglig forskning från Örebro
Du kommer att få lära dig hur du kan hitta och ta del av den forskning som dina lärare publicerat. Du kommer även att få veta hur du kan hitta och ta del av uppsatser som skrivits vid universitetet. Kanske är det dags att fundera på hur du själv vill bidra, ska ditt examensarbete göras öppet tillgängligt?

17 november kl. 12.15–12.45 i Zoom
Så undviker du plagiering i uppsatsen
Att skriva uppsats är en lång och komplex process med många delmoment. Genom alla moment behöver du arbeta mot en text som är din egen och inte innehåller otillåtna inslag av andras röster. Den får alltså inte innehålla någon typ av plagiering. Under skrivprocessen behöver du säkert komplettera dina källor och du kommer garanterat behöva bearbeta din textstruktur upprepade gånger. Vi ger dig här vägledning kring hur du gör detta för att undvika plagiering och göra din uppsats till din egen.

24 november kl. 12.15–12.45 i Zoom
Så undviker du plagiering i uppsatsen
Att skriva uppsats är en lång och komplex process med många delmoment. Genom alla moment behöver du arbeta mot en text som är din egen och inte innehåller otillåtna inslag av andras röster. Den får alltså inte innehålla någon typ av plagiering. Under skrivprocessen behöver du säkert komplettera dina källor och du kommer garanterat behöva bearbeta din textstruktur upprepade gånger. Vi ger dig här vägledning kring hur du gör detta för att undvika plagiering och göra din uppsats till din egen.