Lär där du är och Lär när du är här

Bildkollage med ett svartvitt foton i bakgrunden och en röd triangel med texten "Lär där du är"

"Lär när du är här" och "Lär där du är" är programserierna med korta evenemang som blandar föreläsningar, workshops och prova-på-tillfällen riktat till dig som student.

Lär när du är här håller till i tidningshörnan i huvudbiblioteket under lunchtid medan Lär där du är är programseriens digitala motsvarighet som du hittar på Zoom. Programserierna ger dig verktyg som kan underlätta dina studier.

Höstens program

1 september kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Studieteknik
Ny student? Eller kanske behöver du lite tips i dina studier? På det här passet får du konkreta tips på hur du kan ta dig an dina kurser vad gäller både form och innehåll.

7 september kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Hitta och ladda ner vetenskapliga artiklar
Du kommer att läsa en hel del vetenskapliga artiklar under din studietid. Vissa ingår i din obligatoriska kurslitteratur och andra ska du själv söka fram. Vad är en vetenskaplig artikel och hur hittar du sådana? Vi kommer att prata om olika sätt att hitta vetenskapliga artiklar.

8 september kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Läsa och analysera vetenskapliga artiklar
Mer information kommer inom kort.

15 september kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Undvik fusk och plagiering
Vad innebär det att plagiera och hur ska du arbeta för att undvika fusk? Här får du tips och råd att använda dig av när du skriver dina examinationer.

21 september kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Akademiskt skrivande
Att skriva akademiska texter innebär att vara saklig, korrekt och faktabaserad. Du ska även visa på att du har ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de källor du läser och hänvisar till. Detta ska sedan presenteras med en opersonlig ton utan åsikter och värderingar. Men hur gör du det? Kom och få lite vägledning.

29 september kl. 12.15–12.45 i Zoom
Undvik fusk och plagiering
Vad innebär det att plagiera och hur ska du arbeta för att undvika fusk? Här får du tips och råd att använda dig av när du skriver dina examinationer.

5 oktober kl. 12.15–12.45 i Zoom
Läsa och analysera vetenskapliga artiklar
Mer information kommer inom kort.

6 oktober kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Smarta och tidssparande lösningar med Zotero
Under detta tillfälle kommer du att få lära dig mer om referenshanteringsprogrammet Zotero. I Zotero kan du samla alla dina källor som du använder i din uppsats. Programmet kan sedan hjälpa dig att automatiskt skapa din referenslista. Du kommer att få lära dig hur referenser importeras in i Zotero från en databas, hur programmet används i Word, Google Docs och Libre Office.

10 oktober kl. 12.15–12.45 i Zoom
Hitta och ladda ner vetenskapliga artiklar
Du kommer att läsa en hel del vetenskapliga artiklar under din studietid. Vissa ingår i din obligatoriska kurslitteratur och andra ska du själv söka fram. Vad är en vetenskaplig artikel och hur hittar du sådana? Vi kommer att prata om olika sätt att hitta vetenskapliga artiklar.

20 oktober kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Smarta och tidssparande lösningar med Zotero
Under detta tillfälle kommer du att få lära dig mer om referenshanteringsprogrammet Zotero. I Zotero kan du samla alla dina källor som du använder i din uppsats. Programmet kan sedan hjälpa dig att automatiskt skapa din referenslista. Du kommer att få lära dig hur referenser importeras in i Zotero från en databas, hur programmet används i Word, Google Docs och Libre Office.

25 oktober kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Så undviker du plagiering i uppsatsen
Att skriva uppsats är en lång och komplex process med många delmoment. Genom alla moment behöver du arbeta mot en text som är din egen och inte innehåller otillåtna inslag av andras röster. Den får alltså inte innehålla någon typ av plagiering. Under skrivprocessen behöver du säkert komplettera dina källor och du kommer garanterat behöva bearbeta din textstruktur upprepade gånger. Vi ger dig här vägledning kring hur du gör detta för att undvika plagiering och göra din uppsats till din egen.

15 november kl. 12.15–12.45 i Tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro
Så undviker du plagiering i uppsatsen
Att skriva uppsats är en lång och komplex process med många delmoment. Genom alla moment behöver du arbeta mot en text som är din egen och inte innehåller otillåtna inslag av andras röster. Den får alltså inte innehålla någon typ av plagiering. Under skrivprocessen behöver du säkert komplettera dina källor och du kommer garanterat behöva bearbeta din textstruktur upprepade gånger. Vi ger dig här vägledning kring hur du gör detta för att undvika plagiering och göra din uppsats till din egen.