Läs- och skrivstrategier

Pennor och dator

På den här sidan har vi samlat information om olika läs- och skrivstrategier som hjälper dig att lyckas med dina studier. Här hittar du både litteraturtips och länkar till lärobjekt om akademiskt skrivande och läsande samt om studieteknik.

Att studera är utvecklande och stimulerande, men det innebär att du behöver vara aktiv och arbeta självständigt. Du förväntas också ta ett ansvar för dina studier, bland annat genom att läsa stora mängder litteratur, anteckna och skriva olika typer av texter. Läs- och skrivstrategier hjälper dig att läsa och anteckna effektivt, att förstå och minnas det du läser, att planera ditt skrivande och bearbeta din text.

Våra bästa tips!

Var uppmärksam på hur andra skriver. Läs delar av vetenskapliga texter eller kurslitteratur för att utveckla ditt språk och skrivande. Fokusera då inte på innehållet. Fråga dig i stället: Hur ser ordvalet ut? Vilka begrepp används? Hur delar författaren in texten i stycken och skapar sammanhang i den? Hur kan jag se att författaren bygger vidare på andras texter?

Planera ditt skrivande. Att skriva facktexter är en process. Vänta inte med att börja skriva. Skriv så ofta du kan, läs igenom utkastet och skriv om! Texten behöver oftast bearbetas flera gånger innan du kan lämna in den.

Be om respons. Ta hjälp av andra för att utvecklas. En uppmärksam läsare kan visa dig vad som är bra i din text, men också hjälpa dig att få syn på stycken och formuleringar som behöver flyttas, förtydligas eller omarbetas.

Korrekturläs inte utkast! Börja med att revidera texten. Det kan du behöva göra flera gånger. Se först till att få ordning på strukturen: Är innehållet i texten ordnat, så att andra kan följa dina tankegångar? Finns ett logiskt samband mellan fraser, meningar och stycken? När texten har fått en tydlig struktur kan du börja med korrektur. Kontrollera först meningsbyggnad och grammatik. Därefter kan du leta efter stavfel och skrivfel.

Litteraturtips

Är du ny på universitetet? Har du frågor om kurslitteratur och de krav som ställs på dig som student? Här får du en rad handfasta råd om både skrivande, läsande och studieteknik.

Bergman, M. & Israelsson, B. (2015). Att studera på högskolan: studieteknik, motivation och inspiration. Lund: Studentlitteratur.

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Rienecker, L. & Jørgensen, P. Stray (2012). Klara dina studier! – handbok för studenter på universitet och högskola. Stockholm: Liber.

Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. 3 uppl. Stockholm: Liber.

Trost, J. & Torres, S. (2011). Studieteknik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Filmer och länkar

Lyssna, läsa och skriva (tips från Funka)

Att studera på högskolan (10 korta videor om studieteknik, Mäh)

Studieteknik (Henrik Strandahl, studievägledningen)

Studieteknik och att komma igång (tips från Funka)