Korrekt språk

Korrekt språk är grunden i akademiskt skrivande. En språkligt korrekt text signalerar kvalité och akademisk noggrannhet. Dessutom blir det lättare för läsaren att helt rikta sin uppmärksamhet åt innehållet.

Korrekt språk handlar om språkriktighet. Det innebär att följa regler och rekommendationer för skriftspråket.

Rätt eller fel språk

Reglerna anger vad som är rätt eller fel, det vill säga hur det ska vara. Det kan gälla exempelvis stavning, avstavning, böjning och kommatering. Använd olika språkhandböcker för att avgöra vad som är rätt språk. Avsätt alltid tid för korrekturläsning.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)
Språkrådet
Hur du korrekturläser din text - en guide
Språkrådets avstavningslexikon

Lämpligt eller olämpligt språk

Rekommendationerna anger vad som är lämpligt eller olämpligt, det vill säga hur det bör vara. Vad som är lämpligt språk är ofta en fråga om stil och språklig acceptans. Därför måste du även anpassa språket efter de krav som ställs på en akademisk text.

Stildrag som är utmärkande för vetenskaplig prosa och därmed även för akademisk text är