Neutralt språk

Ett neutralt språk är formellt och fritt från värdeladdade ord. I akademiska texter bidrar ett neutralt språk till att läsaren kan behålla fokus på ämnet och uppfatta framställningen som saklig.

Innehållet i en akademisk text ska vara objektivt och sakligt presenterat. Det ställer krav på att språket ska varat formellt och neutralt. Ett sådant språk är fritt från vardagliga ord (som klassa), värdeladdade ord (som usel), modeord (som selfie), överdrifter (som livsviktigt) och slang (som lagga). Dessa ord och uttryck kan få läsaren att tappa fokus på ämnet. Dessutom riskerar du att innehållet inte uppfattas som sakligt. Använd därför alltid skriftspråkliga ord och meningar som inte påverkar läsbarheten.

Undvik talspråk (PDF med exempel)