Precist språk

Språklig precision är ett av de mest karaktäristiska stildragen i akademisk och vetenskaplig prosa.

Precist språk innebär att skriva exakt och träffande. Uttryck dig därför så tydligt och entydigt som möjligt. Definiera facktermer tidigt i din text och använd dem konsekvent. Var noga med att särskilja dem från andra betydelser av samma ord och från andra begrepp. Med hjälp av facktermer, exakta uppgifter och precisa beskrivningar blir det lättare att argumentera och föra avancerade resonemang. Ett precist språk gör också din text mer koncentrerad. Dessutom lämnas inget utrymme för olika tolkningar.

Rikstermbanken
Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet.

Tillbaka till Språk och stil