This page in English

Bevaka sökningar automatiskt

För att fånga upp nya artiklar som läggs in i databaserna kan du lägga upp automatiska bevakningar på dina sökningar.

Du kan bevaka:

  • ämne
  • författare
  • tidskriftstitel

På svenska kallas detta för automatisk bevakning och i de internationella databaserna brukar det heta alerts.

När det publiceras nytt material inom det du bevakar meddelar databasen det för dig. Du väljer själv hur du vill få alerts, antingen via e-post eller som en del av ett RSS-flöde i en RSS-läsare. Registrering i databasen krävs för att information ska kunna skickas till din e-postadress. Leta efter rubriker som Sign in eller Register och följ instruktionen.