Problem med att nå databaser och fulltexter

Just nu upplever vissa användare problem med att nå bibliotekets databaser, liksom artiklar eller e-böcker i fulltext via Primo. Här får du tips på vad du kan göra.

Felet kan till exempel yttra sig genom att du får ett felmeddelande när du försöker att komma in på en databas, en artikel eller en e-bok via biblioteket. Felmeddelandet kan säga något i stil med att webbplatsen inte kan nås, eller att det finns ett stavfel i adressen. Den tekniska grundorsaken till problemen undersöks.

Rensa cookies, cache och historik i din webbläsare

Många gånger kan denna typ av fel bero på att någon form av felaktig information har sparats i webbläsaren.

Om du inte kommer åt databas, eller en artikel eller en bok som enligt information i bibliotekets söktjänst Primo ska finnas tillgänglig i fulltext, så kan du därför börja med att rensa cookies, cache och historik i din webbläsare. Instruktioner för hur du gör detta finns här.

Du kan välja hur långt tillbaka rensningen ska gå (senaste dagen, senaste veckan etc.) Då är det viktigt att du väljer att ta bort informationen så långt tillbaka som möjligt.

Som sista steg stänger du och startar om webbläsaren. Använder du Mac rekommenderas att du stänger webbläsaren med Force quit för att säkerställa att den verkligen stängs helt.

Testa igen och se om det löser problemet.

Ytterligare saker att testa

  • Du kan också testa att använda webbläsaren i inkognitoläge (privat läge).
  • För vissa Mac-användare har problemet löst sig efter att "begränsa IP-adresspårning" har bockats ur.
  • För personal som jobbar från annan plats kan en alternativ lösning vara att ansluta till universitetets nätverk via VPN. För instruktioner, sök på VPN på intranätet Inforum.

Om det fortfarande inte fungerar kan en felanmälan göras direkt från artikelposten i Primo. Du kan också felanmäla problem via formuläret här.