Är du vår nya medarbetare?

Foto på person som står mellan rader av bokhyllor och tittar på en bok.

Just nu söker vi en vikarierande bibliotekarie till Örebro universitets huvudbibliotek.

Vi söker dig som vill vara med och stärka och utveckla bibliotekets arbete kring medier. Du vikarierar för en av våra bibliotekarier och kommer att ingå i en grupp som ansvarar för urval, förvärv och tillgängliggörande av både tryckta och elektroniska böcker.

I arbetsuppgifterna ingår ett särskilt ansvar för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan beroende på din bakgrund och ditt intresse även bli aktuellt att arbeta med andra arbetsuppgifter inom enheten.

Välkommen in med din ansökan senast 18 februari!