Från AI till cirkulär ekonomi och allt däremellan

Bildkollage med porträtt av fem personer samt texten "Vidga vyerna på biblioteket"

År 2019 firar Örebro universitet 20 år som universitet. I och med firandet välkomnar vi dig till en fartfylld vecka på huvudbiblioteket där du får möta universitetets forskare och ta del av aktuell forskning.

7 oktober kl. 12.15-12.45 på huvudbiblioteket
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS – FROM APPLICATIONS TO BASIC RESEARCH QUESTIONS

Federico Pecora, lektor i datavetenskap vid Örebro universitet

Artificial Intelligence (AI) studies the science and engineering of making intelligent software. Robots use AI to understand what they observe and to decide what to do in complex situations. Achieving intelligent robots is key in many real-world applications.

Using examples from active research projects at Örebro University, Federico Pecora discusses the following: what are some open research questions in AI and Robotics? Why are they challenging and exciting? How do the topics taught in Örebro University’s Computer Science programs relate to these questions? And how can students in these and other programs prepare for working in a world where AI and Robotics are increasingly important?

OBS! Denna föreläsning sker på engelska!

 

8 oktober kl. 12.15-12.45 på huvudbiblioteket
SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ NÄTET

Maria Sjöholm, lektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

Kvinnor utsätts i högre grad än män för vissa typer av kränkningar på internet, såsom sexuella trakasserier, olovlig delning av intima bilder och gruppbaserat näthat. För att förebygga detta krävs bland annat effektiv strafflagstiftning.

Men vad händer när lagstiftningen inte är anpassad till brott på nätet? Vilka krav kan ställas på stater för att kriminalisera dessa övergrepp? Vad kan göras när rätten till privatliv hamnar i konflikt med rätten till yttrandefrihet?

Lyssna till Maria Sjöholms föreläsning som övergripande redogör bland annat för hur internationella mänskliga rättigheter skyddar mot kränkningar på nätet.

 

9 oktober kl. 12.15-12.45 på huvudbiblioteket
DANS FÖR HÄLSA

Anna Duberg, forskare i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

”Dansprojektet” är en studie som visar att regelbunden kravlös dans ger förbättrad hälsa och stärkt självtillit bland tonårsflickor med stressrelaterade besvär.

Psykisk ohälsa bland ungdomar är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. ”Dansprojektet”, som studie och metod, pekar ut en väg för nytänkande insatser för att stävja den utvecklingen.

Kom och lyssna till forskaren Anna Duberg, flerfaldigt prisbelönad för sitt arbete, som berättar mer om hur projektet startade, utvecklades och vilka positiva effekter dansen har lett till.

 

10 oktober kl. 12.15-12.45 på huvudbiblioteket
20 ÅR AV SYSTERSKAP FÖR FRED – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Sanela Bajramović, historiker och lektor i pedagogik vid Örebro universitet

Det pågår ett omfattande arbete för fred jorden runt. Forskning visar att mycket av det fredsarbete som sker i konfliktdrabbade områden utförs av kvinnor.

Hur kan vi stödja vägen till en hållbar fred i dessa områden? Svaret på frågan diskuteras utifrån exempel på svenskt engagemang för kvinnors fredsbyggande i Bosnien-Hercegovina efter kriget.

Lyssna till en lunchföreläsning som både uppmärksammar vikten av internationellt stöd till konfliktområden och dilemman som uppstår i transnationella möten för fred.

 

11 oktober kl. 12.15-12.45 på huvudbiblioteket
CIRKULÄR EKONOMI - EN LÖSNING PÅ SAMHÄLLETS HÅLLBARHETSUTMANINGAR

Sabina Du Rietz, lektor i företagsekonomi vid Örebro universitet

Cirkulär ekonomi föreslås som en lösning på samhällets hållbarhetsutmaningar. I en cirkulär ekonomi ingår material i flöden som inte belastar vår miljö. Detta är antitesen till en linjär ’take-make-waste’-modell. När avfall och svinn blir resurser minskar beroendet av nya naturresurser och företagen kan upprätthålla produktivitet.

Dock kvarstår flera frågor – kan material återvinnas i oändlighet eller är den cirkulära ekonomin är ett ouppnåeligt ideal? Och leder cirkulär ekonomi alltid till hållbara lösningar?

Välkommen till tidningshörnan i huvudbiblioteket. Fri entré!